Konsernijaosto, kokous 22.4.2024

§ 18 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

TUUDno-2023-2743

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Vs. talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.