Konsernijaosto, kokous 22.4.2024

§ 22 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 7.5.2024 kevätyhtymäkokoukseen

TUUDno-2021-2239

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Keski-​Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 7.5.2024.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valita yhtymäkokousedustajan Keski-​Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 7.5.2024 pidettävään kevätyhtymäkokoukseen
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita Heli Hippeläisen tai hänen nimeämänsä yhtymäkokousedustajaksi Keski-​Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 7.5.2024 pidettävään kevätyhtymäkokoukseen
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.