Konsernijaosto, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.