Konsernijaosto, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Konsernijaoston kokouksiin osallistujat

TUUDno-2017-567

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielin voi päättää muiden kuin ko. §:ssä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää, että

  • konsernijaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on myös valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
  • viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat esittelijänä toimivan kansliapäällikön lisäksi talousjohtaja, viestintäpäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri
  • puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun kansliapäällikkö muutti päätösehdotuksen 2. kohdan seuraavaksi:

  • viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat esittelijänä toimivan kansliapäällikön lisäksi talousjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri.

Päätös

Konsernijaosto päätti, että

  • konsernijaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on myös valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
  • viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat esittelijänä toimivan kansliapäällikön lisäksi talousjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri
  • puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.