Konsernijaosto, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.