Konsernijaosto, kokous 12.2.2024

§ 5 Työsuunnitelma 2024, konsernijaosto

TUUDno-2024-237

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • hyväksyä liitteen mukaisen työsuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.