Konsernijaosto, kokous 12.2.2024

§ 3 Tilinpäätös 2023, ennakkotiedot

TUUDno-2024-234

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Vs.talousjohtaja Heli Hippeläinen esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • ­merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.