Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Eila Tidenbergin ja Krista Pirttisen

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin 

Krista Pirttinen ja Jukka Heinänen.