Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos joku on estynyt saapumaan kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen numerojärjestyksessä 1–5.

Keskusvaalilautakunta kutsutaan koolle kokouskutsulla, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Tämän kokouksen esityslista on toimitettu varsinaisille jäsenille sekä 1. ja 2. varajäsenelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.