Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Vaaliviranomaisten kouluttaminen

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että kaikki vaaliviranomaiset ovat tietoisia tehtävistään ja vastuistaan.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri toimittaa aluevaaleissa vaalilautakuntien ja -toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille kirjallisesti tietoa ja ohjeita heidän tehtävistään. Keskusvaalilautakunnan sihteeri järjestää Pohjois- ja Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnille tarpeen mukaan koulutusta ennen laitosäänestyksiä vaalimateriaalin jakamisen yhteydessä. Myös kotiäänestyksen toimittavat vaalitoimitsijat koulutetaan. Vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille pidetään koulutustilaisuus vaalimateriaalin jakamisen yhteydessä. Kunnan ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat sekä vaalilautakuntien tietojärjestelmien käyttäjät kouluttaa Sunna Naumi. Keskusvaalilautakunnan sihteeri on koko vaalien ajan em. viranomaisten tavoitettavissa kysymysten esittämistä varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi vaaliviranomaisten koulutuksen
  • oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa järjestämään muutakin koulutusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.