Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vaalitietojärjestelmän käyttäminen

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan äänioikeusrekisterin käyttäminen vaalipäivän äänestyksessä on aluevaaleissa ja myös jatkossa kunnalle täysin vapaaehtoista eli mahdollisuus käyttää paperista vaaliluetteloa tulee jatkossakin säilymään. Kunnilla on myös mahdollisuus tallentaa alustavan laskennan tulokset laskentajärjestelmään suoraan äänestyspaikoilla.

Edellisissä vaaleissa sähköistä äänioikeustietojärjestelmää käyttivät Tuusulassa yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden lisäksi Kirkonkylän, Paijalan, Jokelan, Kellokoski läntisen ja Hyökkälän äänestysalueiden vaalilautakunnat. Niissä oli käytössä sähköinen eVaaliluettelo paperisen rinnalla. Paijalan ja Hyökkälän äänestyspaikalla myös tallennettiin vaali- iltana alustavan laskennan tulokset suoraan laskentajärjestelmään. Aluevaaleissa ei ole tarkoitus laajentaa sähköisen vaaliluettelon käyttöä em. vaalilautakunnista. Tuloslaskennan tulokset on tarkoitus tallentaa myös aluevaaleissa Paijalan ja Hyökkälän äänestyspaikalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • sähköistä äänioikeustietojärjestelmää käyttävät Tuusulassa aluevaaleissa yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden lisäksi Kirkonkylän, Paijalan, Jokelan, Kellokoski läntisen ja Hyökkälän äänestysalueiden vaalilautakunnat, joissa on käytössä sähköinen eVaaliluettelo paperisen rinnalla
  • em. vaaleissa Paijalan ja Hyökkälän äänestyspaikalla myös tallennettaan vaali-iltana alustavan laskennan tulokset suoraan laskentajärjestelmään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.