Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Vaalikuorten, äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 81 §:n mukaan vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä viipymättä vietävä vaalipäivän äänestysliput sisältävä lähetys ja vaalipöytäkirjan sisältävä lähetys aluevaaleissa keskusvaalilautakunnalle. Vaalipiirilautakunta ja kunnan keskusvaalilautakunta voivat määrätä myös lähetysten muunlaisesta toimittamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • ennakkoäänet toimitetaan aluevaaleissa keskusvaalilautakunnalle
  • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja yhdessä toisen henkilön kanssa toimittaa vaalien varsinaisen vaalipäivän materiaalin vaalipäivän iltana keskusvaalilautakunnalle

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • ennakkoäänet toimitetaan aluevaaleissa keskusvaalilautakunnalle
  • vaalilautakunnan* puheenjohtaja yhdessä toisen henkilön kanssa toimittaa vaalien varsinaisen vaalipäivän materiaalin vaalipäivän iltana keskusvaalilautakunnalle

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.