Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

  • valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Pia Laamanen ja Krista Pirttinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.