Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja muut toimihenkilöt aluevaaleissa

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 14.3 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunnan sihteeri hoitaa ko. tehtävän virkavastuulla vastaten vaalien valmistelutoimista, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen organisoinnista, vaalipäivän äänestysjärjestelyistä jne. Lisäksi sihteeri antaa tarvittaessa juridista apua vaaleihin liittyvissä kysymyksissä vaalitoimitsijoille ja vaalilautakunnille.

Tuloslaskennan vastuuhenkilönä ja vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjänä tulee toimimaan Sunna Naumi.

Vaalitietojärjestelmän toisena käyttäjänä on toiminut hallintopalvelusihteeri Karam Saini, joka osallistuu myös muuhun vaalityöhön.

Vaalityöskentelyyn on perinteisesti osallistunut myös muuta kunnan henkilökuntaa.

Kunnan asianhallintapäällikkö Mika Tukiainen avustaa vaalityössä.

Vaalityöskentelyyn osallistuneille on korvattu ylityö joko vastaavana vapaa- aikana tai rahakorvauksena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • ottaa sihteerikseen aluevaaleissa vs. kunnanlakimies Ilkka Ruuskan
  • todeta, että keskusvaalilautakunnan sihteerin ollessa estynyt hoitamaan tehtäväänsä, toimii hallintojohtaja hänen sijaisenaan
  • todeta, että kunnan vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjänä ja laskennan vastuuhenkilönä em. vaaleissa toimii asianhallinnan asiantuntija Sunna Naumi ja toisena käyttäjänä hallintopalvelusihteeri Karam Saini
  • suorittaa sihteerille 1500 euron palkkion/vaalit, lisäksi sihteerille korvataan erikseen tehdyt ylityöt
  • suorittaa laskennan vastuuhenkilölle 1000 euron palkkion ja toiselle vaalitietojärjestelmän käyttäjälle 500 euron palkkion. Lisäksi heille korvataan erikseen tehdyt ylityöt
  • oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin sopimaan lisätyövoiman käytöstä.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti

  • tarvittaessa tarkistaa palkkioiden suuruuden ennen seuraavia vaaleja.

 

Ilkka Ruuska poistui esteellisenä (asianosainen) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän asian osalta.

Esteellisyys

  • Ilkka Ruuska

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.