Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Keskusvaalilautakunnan kokoukset

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

 • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on ohjeistanut keskusvaalilautakuntia kokoontumaan ennakkoon asetetun aikataulun mukaisesti.

Tämän lisäksi keskusvaalilautakunta järjestää kokouksia oma-aloitteisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

 • seuraavan kokouksen ajankohdaksi 17.11.2021 klo 16
 • kokoontua Oikeusministeriön esittämää aikataulua noudattaen seuraavasti:
  • 21.1.2022 klo 19 ennakkoäänten tarkastus
  • 23.1.2022 klo 9-20 ennakkoäänten laskenta
  • 24.1.2022 klo 12 vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta
  • 26.1.2022 klo 9 äänimäärien vahvistaminen ja ilmoittaminen aluevaalilautakunnalle

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää esityksen mukaisesti

 • seuraavan kokouksen ajankohdaksi 17.11.2021 klo 16
 • kokoontua Oikeusministeriön esittämää aikataulua noudattaen seuraavasti:
  • 21.1.2022 klo 19 ennakkoäänten tarkastus
  • 23.1.2022 klo 12* ennakkoäänten laskenta
  • 24.1.2022 klo 9* vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta
  • 26.1.2022 klo 9 äänimäärien vahvistaminen ja ilmoittaminen aluevaalilautakunnalle

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.