Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ilmoitusasiat

Päätös

Ei ilmoitusasioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.