Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Aluevaaleista tiedottaminen ja kuulutusten julkaiseminen

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 49.1 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 67.3 §:n mukaan tiedotettava vastaavasti myös vaalipäivästä ja äänestysalueiden äänestyspaikasta. Keskusvaalilautakunta voi harkintansa mukaan kuuluttaa myös kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista. Kunnan kuulutukset ja ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne internetissä kunnan verkkosivuilla. Lisäksi ne voidaan julkaista ilmoitustaululla kunnantalolla ja sanomalehti Keski- Uusimaassa ja ilmaisjakelulehti Viikkouutiset Keski- Uusimaassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tiedottamaan aluevaaleista asiaselostuksessa kuvatulla tavalla 
  • julkaista kuulutukset kunnan verkkosivuilla sekä sanomalehti Keski-Uusimaassa ja Keski-Uusimaa Viikko -ilmaisjakelulehdessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.