Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2024

§ 4 Varavaltuutettujen nimeäminen

TUUDno-2022-2548

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Vihreän liiton valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Marianna Simo on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnasta muuton vuoksi 1.1.2024 alkaen. Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 175 todennut Simon luottamustoimen varavaltuutettuna päättyneen 1.1.2024 alkaen.

Hallintolain 50 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Keskusvaalilautakunta on virheellisesti kokouksessaan 19.12.2023 § 35 nimennyt Ringa Prauda-Nygrenin Vihreiden 3. varavaltuutetuksi, vaikka kyseiseen varavaltuutetun tehtävän tulisi kuntavaalien tuloksen perusteella nimetä Mari Vesa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskustavaalilautakunta päättää

  • poistaa aiemman päätöksensä 19.12.2023 § 35 hallintolain 50 §:n mukaisesti virheellisenä
  • nimetä Mari Vesan Vihreän liiton 3. varavaltuutetuksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Ringa Prauda-Nygren, Mari Vesa