Keskusvaalilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Vaalitoimitsijoiden palkkion määrääminen

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Aiemmin myös muut vaalitoimitsijat kuin kunnan työntekijät ovat olleet työsuhteessa ja heille on maksettu palkkaa 23 euroa/tunti. Kunnan työntekijät ovat työskennelleet työaikanaan normaalilla palkallaan, mutta työajan ulkopuolella myös heille on maksettu em. tuntipalkka.

Useassa kunnassa vaalitoimitsijoille maksetaan tehdystä työstä erilliskorvaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • vaalitoimitsijoille maksetaan tehtävästä 23 € / tunti (kunnan työntekijöille korvaus maksetaan työajan ulkopuolella tehdystä työstä). Tehtävästä ei makseta ilta-, ylityö tai muita lisäkorvauksia.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • vaalitoimitsijoille maksetaan tehtävästä 23 € / tunti (kunnan työntekijöille korvaus maksetaan työajan ulkopuolella tehdystä työstä). Tehtävästä ei makseta ilta-, ylityö tai muita lisäkorvauksia.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.