Keskusvaalilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Anitta Mäkikankaan ja Eila Tidenbergin.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää

  • valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Anitta Mäkikankaan ja Eila Tidenbergin.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.