Keskusvaalilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos joku on estynyt saapumaan kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen numerojärjestyksessä 1–5.

Keskusvaalilautakunta kutsutaan koolle kokouskutsulla, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Tämän kokouksen esityslista on toimitettu varsinaisille jäsenille sekä 1. ja 2. varajäsenelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.