Keskusvaalilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Pieni ele ry, kirje 28.10.2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi Piene ele ry:n yhteistyökirje.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.