Keskusvaalilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen

TUUDno-2021-135

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.

Kunnanhallitus on 29.3.2021 § 127 päättänyt

  • että yleinen ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään Tuusulan kunnassa 26.5.-8.6.2021 seuraavasti:

 

1. Tuusulan pääkirjasto
Autoasemankatu 2,​ 04300 Tuusula

Päivittäinen aukioloaika
-​ ke,​ to ja pe klo 9-​20
-​ la klo 10-​16
-​ su klo 12-​16
-​ ma ja ti klo 9-​20

2. S-​Market Tuusula
Hyrylänkatu 6,​ 04300 Tuusula

Päivittäinen aukioloaika
-​ ke,​ to ja pe klo 9-​20
-​ la klo 10-​16
-​ su klo 12-​16
-​ ma ja ti klo 9-​20

3. Kellokosken koulu
Koulutie 7,​ 04500 Tuusula

Päivittäinen aukioloaika
-​ ke,​ to ja pe klo 12-​20
-​ la ja su klo 12-​16
-​ ma ja ti klo 12-​20

4. Jokela-​talo
Keskustie 20,​ 05400 Jokela

Päivittäinen aukioloaika
-​ ke,​ to ja pe klo 12-​20
-​ la ja su klo 12-​16
-​ ma ja ti klo 12-​20

5. Riihikallion koulu
Pellavamäentie 15,​ 04320 Riihikallio

Päivittäinen aukioloaika
-​ ke,​ to ja pe klo 12-​20
-​ la ja su klo 12-​16
-​ ma ja ti klo 12-​20

Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. 

Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimitsijana. Oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, ettei henkilöä voida valita vaalitoimitsijaksi.

Vaalitoimitsijoiden lukumäärän yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa on syytä määräytyä tarpeen mukaan. Vaalitoimitsijoita on oltava riittävästi siltä varalta, että vaalitoimitsijoita sairastuisi tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin.  

Ennen v. 2013 tehtyä vaalilain muutosta kunnanhallituksen nimeämät vaalitoimikunnan jäsenet toimivat myös kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina, mutta voimassaolevan vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat myös kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ei ole estettä sille, että keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimikuntien jäseniä edelleenkin tähän tehtävään.

Vaalitoimikuntia on Tuusulassa kaksi eli toinen Etelä-Tuusulassa ja toinen Pohjois-Tuusulassa toimitettavia laitosäänestyksiä varten. Kunnanhallitus on nimennyt jäsenet  vaalitoimikuntiin 22.2.2021, mutta kuntavaalien siirryttyä pidettäväksi 13.6.2021 kunnanhallitus nimeää vaalitoimikunnat uudelleen 26.4.2021 pidettävässä kokouksessa.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Pirttinen

 Keskusvaalilautakunta päättää

  • määrätä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi seuraavat henkilöt:

Etelämäki Mila
Fält Matias
Haarala Kirsi
Hautaluoma Vilma
Iharisto Arja
Jokinen Tarja
Jüriloo Elina
Kallio Soile
Kankainen Terttu
Kaven Irma
Keitaanranta Teija
Keso Päivi
Koivula Johanna
Kuusela Niko
Kuusisto Kai
Kuusrainen Miiko
Kuussaari Sanna
Laaksonen Kati
Lehtinen Tarja
Lindberg Katriina
Luukko Elena
Meri Elvi
Musakka Iida
Naumi Jasmin
Oikarinen Pirjo
Ojalammi Onni
Olkkonen Päivi
Ollikainen Anneli
Ovaska Sirpa
Palomäki Tiina
Pehkonen Eija
Pohjolainen Iida
Puustelli Annika
Pykäläinen Mervi
Rodionoff Jorma
Ruotsalainen Jade
Salovaara Santeri
Savolainen Saara
Sianoja-Räsänen Sirpa
Styf Marika
Söder Gun
Tenkanen Tella
Tynjälä Ida
Uotila Emilia
Veikkolin Mikael
Yliselä Terhi

 

  • määrätä vaalitoimitsijoiksi kotiäänestykseen seuraavat henkilöt:

 

Arhamaa Tiia
Haglund Berit
Heikkilä Sakari
Hokkanen Voitto
Olli Hannele
Paavola Helmi
Parviainen Jukka
Peltonen Jaakko
Perttilä-Hämäläinen Päivi
Rahkala Pirjo.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.