Keskusvaalilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

  • valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Elsi Luhtalan ja Arja Taipaleen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.