Keskusvaalilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Keskusvaalilautakunnan kokoukset

TUUDno-2021-133

Valmistelija

 • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnalla on seitsemän (tarvittaessa kahdeksan) lakimääräistä kokousta, joista osalle on laissa säädetty takaraja, jolloin kokoukset on viimeistään pidettävä. Osalle kokouksista on säädetty tietty kellonaikakin.

Vaalilain 33 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen kokoontuu puheenjohtajan kutsusta hyvissä ajoin, viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää, ja sen jälkeen, jos asioita on käsiteltävänä, 40., 34., 32. ja 31. päivänä ennen vaalipäivää, vaalipäivänä, vaalipäivän jälkeisenä päivänä ja 3. päivänä vaalipäivän jälkeen sekä muulloin, jos asian käsittely sitä vaatii.

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Pirttinen

Keskusvaalilautakunta päättää

 • kokoontua nyt pidettävän kokouksen lisäksi ainakin seuraavina ajankohtina

 

 • ma 10.5. klo 16
 • ehdokashakemusten tarkastaminen ja mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille
 • puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmää varten

 

 • ke 12.5. klo 16.15 (tarvittaessa)
 • määräaikana saapuneiden ehdokashakemusten uudelleen käsitteleminen ja päätökset vaaliliittoja ja yhteislistoja koskevien ilmoitusten johdosta

 

 • pe 14.5. klo 15
 • ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

 

 • pe 11.6. klo 19
 • ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

 

 • su 13.6. klo 12
 • ennakkoäänten laskeminen (kokouksessa ovat mukana keskusvaalilautakunnan varsinaisten jäsenten lisäksi laskentahenkilökuntana keskusvaalilautakunnan varajäsenet ja kunnanviraston henkilökuntaa)

 

 • ma 14.6. klo 9
 • vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta (kokouksessa ovat mukana keskusvaalilautakunnan varsinaisten jäsenten lisäksi laskentahenkilökuntana keskusvaalilautakunnan varajäsenet ja kunnanviraston henkilökuntaa)

 

 • ke 16.6. klo 16
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.