Keskusvaalilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ei ilmoitusasioita


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.