Keskusvaalilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ehdokashakemusten sekä muiden ehdokkaiden asettamista koskevien asiakirjojen vastaanottaminen

TUUDno-2021-134

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 55. päivänä ennen presidentinvaalin vaalipäivää ja 48. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä. 

Vaalilain 152 §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16 eli 9.3.2021 kello 16 mennessä.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat ottaa vastaan vs. hallintojohtaja Tuula Hyttinen Tuusulan kunnantalolla  kunnanhallituksen kokoushuoneessa, os. Kotorannankuja 10, Tuusula, to 4.3.2021 klo 13-16, ma 8.3.2021 klo 13-16 ja ti 9.3.2021 klo 13-16.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 152 §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Koska kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021, tulee ehdokashakemukset jättää 4.5.2021 kello 16 mennessä. Aiemmin eli 9.3.2021 klo 16 mennessä jätetyt ehdokashakemukset ja suostumukset ovat edelleen voimassa, mutta ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Pirttinen

Keskusvaalilautakunta päättää,

  • että ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Hyttinen Tuusulan kunnantalolla  kunnanhallituksen kokoushuoneessa, os. Kotorannankuja 10, Tuusula ti 4.5.2021 klo 13-16. Asiakirjat voi jättää myös aiemmin varaamalla ajan ehdokashakemusten jättämistä varten keskusvaalilautakunnan sihteeriltä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.