Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 30.11.2020 (nro 422/2020) rauettanut Suomen Ilotulitus oy:n ympäristöluvan (myönnetty 26.3.2009) Tuusulassa, osoitteessa Vanha Hämeentie 340. Päätöksessä on annettu toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä. Ympäristölupaa koskeva toiminta on ollut keskeytyneenä vähintään viisi vuotta. Tuusula
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 9.12.2020 (nro 431/2020) myöntänyt Aero Invest oy:lle ympäristöluvan lentopaikalle ja helikopterikentälle, kallion louhinnalle sekä betonin ja louheen murskaukselle sekä pilaantumattoman ylijäämämaa-ainesten, betonin ja hiekoitushiekan hyödyntämiselle maarakentamisessa. Toiminnan aloituslupahakemus on hylätty. Mäntsälä, Hirvihaara.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 16.12.2020 (nro 464/2020) myöntänyt Gles Kierrätys oy:lle ympäristöluvan puujätteen ja energiapuun murskaukselle sekä pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntämiselle maarakentamisessa Hyvinkäällä, osoitteessa Tuusulantie 103. Toiminnalle on myönnetty aloituslupa. Hyvinkää.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 16.12.2020 (nro 460/2020) myöntänyt NCC Industry oy:lle ympäristöluvan kallion louhintaan, louheen murskaukseen, maankaatopaikkatoimintaan ja kierrätysterminaalin toimintaan. Päätös koskee myös lainvoimaisen ympäristöluvan muuttamista ja lupamääräysten selventämistä. Toiminnalle on myönnetty aloituslupa. Mäntsälän Ohkolan kiviainesalue, Saharintie.  

Korkein hallinto-oikeus

  • Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 2.12.2020 (nro 4307) hylännyt valituslupahakemuksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 6.9.2019 nro 19/0563/5. Asia on koskenut Tuusulan kunnan ympäristövalvontapäällikön 31.8.2018 § 9 antamaa päätöstä vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta (jätevesiviemäriin liittyminen). Nurmijärvi.
  • Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 16.12.2020 (nro 4371) hylännyt valituslupahakemuksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 5.5.2020 nro 20/0036/3. Asia on koskenut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöstä ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa (eläinsuojan ympäristöluvan valvonta). Nurmijärvi.
  • Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 31.12.2020 (nro 4419) hylännyt valituslupahakemukset Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 28.11.2018 nro 18/0286/2. Asia on koskenut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan myöntämää lentopaikan ympäristölupaa Nurmijärven Ilmailijat ry:lle. Nurmijärvi.

Vaasan hallinto-oikeus

  • Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 4.12.2020 (20/0173/3) hylännyt valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä 11.6.2019 nro 225/2019. Ympäristölupapäätös on koskenut Finavia oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan tarkastamista. Vantaa ja Tuusula.
  • Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 11.12.2020 (20/0176/3) valituksen muutoin hyläten muuttanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston eläinsuojaa koskevan ympäristölupapäätöksen 29.8.2019 (nro 331/2019) lupamääräystä 2. Mäntsälä Sälinkää.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.