Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelma

TUUDno-2021-2238

Valmistelija

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelman tarkoitus on varautua ympäristöterveydenhuollon toimialaan liittyvien häiriötilanteiden hallintaan. Häiriötilanne on normaalioloista poikkeava, yllättävä tai äkillinen uhka tai tapahtuma, joka voi vaarantaa yhteiskunnan turvallisuuden tai väestön elinmahdollisuudet. Ympäristökeskuksen viranomaistehtävät häiriötilanteissa ovat samoja tehtäviä kuin normaalioloissa, mutta tilanne ilmaantuu nopeasti ja vaatii välittömiä toimia. Häiriötilannetilanne on esimerkiksi talousveden saastuminen.

Ympäristöterveydenhuoltoa säätelevässä lainsäädännössä säädetään viranomaisen velvollisuudesta varautua ennakkoon toimenpiteisiin, joilla voidaan ehkäistä, selvittää ja poistaa häiriötilanteiden aiheuttamia terveyshaittoja ja terveysvaaroja. Terveysvalvonta on päivittänyt häiriötilannesuunnitelmansa 2021 edellinen kokonaisvaltainen päivytys tehtiin 2016. Henkilökunta osallistuu häiriötilanteisiin liittyvien koulutuksiin sekä harjoituksiin yhdessä muiden viranomaisten kanssa säännöllisesti. Vuosien 2020 ja 2021 aikana suurempia häiriötilanneharjoituksia on ollut kolme, UUSIMAA 2021, YMPPI 2021 ja Rymyharjoitus 2020. Lisäksi vuonna 2021 terveysvalvonta osallistui paikalliseen talousveden häiriötilannetta koskevaan harjoitukseen.

Häiriötilannesuunnitelma sisältää seuraavat liitteet.

I                     TOIMINTAOHJE TALOUSVEDEN HÄIRIÖTILANTEISSA

II                    TOIMINTAOHJE TALOUSVEDEN HÄRIÖTILANTEISSA TILANNETTA JOHTAVALLE

III                   TOIMINTAOHJE ELINTARVIKE- JA VESIVÄLITTEISTEN EPIDEMOIDEN SELVITYSTYÖHÖN

IV                  TOIMINTAOHJE SÄTEILYVAARATILANTEISSA

V                   KRIISIVIESTINNÄN KAAVIO

VI                  YHTEYSTIETOLISTA

VII                 VAARATIEDOTEOPAS (sisäasiainministeriö)

VIII                TUUSULAN VESI WSP RISKIT

IX                   KERAVAN VESIHUOLTO WSP RISKIT

X                    JÄRVENPÄÄN VESI WSP RISKIT

XI                   NURMIJÄRVEN VESI WSP RISKIT

XII                  KUVESI WSP RISKIT

XIII                 NIVOS VESI WSP RISKIT

XIV                OHJEITA TIEDOTTAMISEEN

XV                  KUNNAN VALVONTAVIRANOMAISEN TOIMINTA

                       ELINTARVIKEVÄLITTEISESSÄ TERVEYSVAARATILANTEESSA   (Ruokaviraston ohje)

XVI                ELINTARVIKEALAN TOIMIJAN VASTUUT  ELINTARVIKEVÄLITTEISES SÄ TERVEYSVAARATILANTEESSA(Ruokaviraston ohje)

XVII               MUIDEN VIRANOMAISTEN TOIMINTA ELINTARVIKEVÄLITTEISESSÄ TERVEYSVAARATILANTEESSA (Ruokaviraston ohje)

 Suunnitelma on nähtävillä lautakunnan kokouksessa

Lisätiedot: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka puh. 040 314 4711

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudemaan ympäristölautakunta päättää

  • merkitä ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunniitelman tiedokseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.