Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 18.10.2021 (nro 326/2021) eräin ehdoin myöntänyt Nurmijärven Vesi -liikelaitokselle vesilain mukaisen luvan tekopohjaveden imeyttämiselle ja pohjaveden sekä tekopohjaveden ottamiselle Teilinummen pohjavesialueella Nurmijärven kunnassa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.