Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 13.8.2020 (nro 288/2020) muuttanut Kierto Ympäristöpalvelut oy:n hakemuksesta yrityksen Järvenpään laitoksen lainvoimaista ympäristölupapäätöstä. Päätös on koskenut glykolijätteen jätteeksi luokittelun päättymistä ja toiminnan aloituslupaa. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa-asia, Järvenpää.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 17.8.2020 (nro 290/2020) rauettanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hakemuksesta kuntayhtymän lainvoimaisen ympäristöluvan, joka on koskenut jätteen hyödyntämistä maanrakentamisessa sekä voimalaitosten ja jätteenpolton kuonan varastointi- ja käsittelytoimintoja Tuusulassa ja Vantaalla. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa-asia, Tuusula.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 26.8.2020 (nro 303/2020) myöntänyt Uudenmaan ELY-keskus/liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelle vesilain mukaisen luvan kevyen liikenteen sillan rakentamiselle Luhtajoen yli nykyisen maantie 132 ajoneuvosillan (Kosken silta) viereen. Aluehallintovirasto on hylännyt valmistelulupaa koskevan pyynnön. Rakentamiseen liittyvä vesitalouslupa, Luhtajoki, Nurmijärvi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.