Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 15.9.2021 (nro 272/2021) eräin ehdoin hyväksynyt Keravan Lämpövoima oy:n koetoimintailmoituksen savukaasujen hiilidioksidin erottamiseksi. Kerava
  • Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 29.9.2021 (nro 290/2021) rauettanut Sinebrychoff Supply Company oy:n kattilalaitoksen ympäristöluvan. Kerava
  • Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 1.9.2021 (nro 250/2021) muuttanut Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksiä. Vantaa

 Vaasan hallinto-oikeus

  • Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 28.9.2021 (Dnro 20913/03.04.04.19/2021) lopettanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 14.6.2021 § 62 (Poppari oy:n ympäristölupa) päätöksestä tehnyt valituksen käsittelyn. Tuusula
  • Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 17.9.2021 (21/0123/3) valituksen enemmälti hyläten muuttanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 12.5.2020 § 50 (Mäntsälän Biovoima oy:n ympäristölupa) päätöksen lupamääräystä 8.1. Mäntsälä

Uudenmaan ELY-keskus

  • ELY-keskus on päätöksellään 24.9.2021 (UUDELY/13417/2016) hyväksynyt Keravan kaupungin ja Lassila & Tikanoja oy:n Savion jätehuoltoalueen vesien ja jätetäytön yhteistarkkailuohjelman. Kerava
  • ELY-keskus on päätöksellään 10.9.2021 (UUDELY/4069/2021) hyväksynyt Nurmijärven Veden vedenottamoiden pohjavesitarkkailuohjelmat. Nurmijärvi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.