Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Circulation Oy, ympäristöluvassa olevan kirjoitusvirheen korjaaminen, Järvenpää

TUUDno-2018-311

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Vuorijärvi, ympäristötarkastaja, mira.vuorijarvi@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa jätteen ammattimaista keräystä ja käsittelyä.

Luvan hakija:
Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy
Seutulantie 3-5 A
04410 Järvenpää

Toiminta ja sen sijainti:
Lupapäätöstä koskeva toiminta sijaitsee Järvenpään kaupungissa Jampan kaupunginosassa tontilla RN:o 186-9-925-8, osoitteessa Pikikatu 6, 04440 Järvenpää.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy:lle ympäristöluvan jätteen ammattimaiselle keräykselle ja käsittelylle liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Circulation Oy, ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisessa ympäristöluvassa olevan kirjoitusvirheen korjaaminen.

Lupapäätös ja sen sijainti: Lupapäätös on annettu jätteen ammattimaista keräystä ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan muuttamiselle. Lupa on myönnetty Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy:lle 10.9.2019. Luvanhaltijan nimi on muuttunut Keski-Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:ksi 22.01.2019. Toimija on vaihtunut ja ympäristölupa siirretty Circulation Oy:lle (Y-tunnus: 2479979-3) luovutus- ja siirtosopimuksella 11.2.2020.

Lupapäätöstä koskeva toiminta sijaitsee Järvenpään kaupungissa Jampan kaupunginosassa tontilla RN:o 186-9-925-8, osoitteessa Pikikatu 6, 04440 Järvenpää.

Aikaisempi käsittely: Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 10.9.2019 § 79.

Ehdotus

Esittelijä

Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.9.2019 § 79 antamassa ympäristölupapäätöksessä on todettu virheellinen luku sivulla 4, taulukossa 1, rivillä 2 sarakkeessa 3.  Rauta- ja teräspitoisen metalliromun oikea määrä on 1 500 t/v eikä 100 t/v. Jätteiden kokonaismäärä ei muutu kirjoitusvirheen korjaamisen myötä (19 100 t/v).

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta korjaa hallintolain 51 §:n mukaisesti päätöksessä olevan kirjoitusvirheen tällä päätöksellä. Muilta osin päätöstä ei muuteta. Koska tieto aiemman päätöksen asiavirheestä oli peräisin luvanhaltijalta, sen kuuleminen kirjoitusvirheen korjaavasta päätösesityksestä katsottiin olevan tarpeetonta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Circulation Oy, ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisessa ympäristöluvassa olevan kirjoitusvirheen korjaaminen.

Lupapäätös ja sen sijainti: Lupapäätös on annettu jätteen ammattimaista keräystä ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan muuttamiselle. Lupa on myönnetty Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy:lle 10.9.2019. Luvanhaltijan nimi on muuttunut Keski-Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:ksi 22.01.2019. Toimija on vaihtunut ja ympäristölupa siirretty Circulation Oy:lle (Y-tunnus: 2479979-3) luovutus- ja siirtosopimuksella 11.2.2020.

Lupapäätöstä koskeva toiminta sijaitsee Järvenpään kaupungissa Jampan kaupunginosassa tontilla RN:o 186-9-925-8, osoitteessa Pikikatu 6, 04440 Järvenpää.

Aikaisempi käsittely: Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 10.9.2019 § 79.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 12.10.2021 § 94 antanut kirjoitusvirheen korjaamisesta aikaisemman päätöksen. Lautakunnan kokous 12.10.2021 ei ole ollut päätösvaltainen, joten asiasta annettu aikaisempi päätös on mitätön

Ehdotus

Esittelijä

  • Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.9.2019 § 79 antamassa ympäristölupapäätöksessä on todettu virheellinen luku sivulla 4, taulukossa 1, rivillä 2 sarakkeessa 3.  Rauta- ja teräspitoisen metalliromun oikea määrä on 1 500 t/v eikä 100 t/v. Jätteiden kokonaismäärä ei muutu kirjoitusvirheen korjaamisen myötä (19 100 t/v).

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta korjaa hallintolain 51 §:n mukaisesti päätöksessä olevan kirjoitusvirheen tällä päätöksellä. Muilta osin päätöstä ei muuteta. Koska tieto aiemman päätöksen asiavirheestä oli peräisin luvanhaltijalta, sen kuuleminen kirjoitusvirheen korjaavasta päätösesityksestä katsottiin olevan tarpeetonta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Circulation Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.