Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jaana Hono ja Timo Leino.

Päätös

Valittiin Timo Leino ja Kirsi Kirves

 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Ympäristölautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä seuraavaksi § 68-69, 74, 70-73, 75-77.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.