Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Anne Uotinen ja Antti Vaittinen.

Päätös

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sami Carlenius ja Esa Lahtela.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.