Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 67 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi
  • Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö, marjo.alho@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

  • Tutkintapyyntö Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle epäillyssä rikosasiassa, joka koskee elintarvikelain säännösten rikkomista, 8.6.2022

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 

  • Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 20.5.2022 (ESAVI/10700/2022) hylännyt Roal Oy:n hakemuksen pohjaveden ottamisen väliaikaisesta lisäämisestä Jussinlähteen vedenottamosta Rajamäen pohjavesialueella. Nurmijärvi
  • Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 18.5.2022 (ESAVI/44075/2021) muuttanut Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaa lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksiä 12.1, 12.2 ja 12.4 pidentäen niissä annettuja määräaikoja.

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

  • Uudenmaan ELY-keskus on 3.6.2022 (UUDELY/1900/2022) antanut ratkaisun, että Seepsula Oy:n Massaholmin maa-ainesalueen pohjoisen suojavallin rakentamiseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista arviointimenettelyä sen kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa. Tuusula
  • Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen vuoden 2022 valvontasuunnitelma ja vuoden 2021 valvontakertomus
  • Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 17.5.2022 (UUDELY/2129/2016) pohjaveden in situ -puhdistuksen loppuraportista sekä jatkotoimenpidesuunnitelmasta, Mattilantie, Mäntsälä

 

Hämeenlinnan kaupunki

 

  • Jätelautakunta on päätöksellään 19.5.2022 § 38 seurannut vireillepantujen valvonta-asioiden etenemistä. Mäntsälä ja Nurmijärvi

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin ei ole otto-oikeutta:

Ympäristövalvontapäällikkö

Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös

10.03.00.02

6 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maa-aineslupien valvontamaksut 2022 25.5.2022

11.01.05.00

5 Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittämisestä, Mäntsälä 12.5.2022

Ympäristötarkastaja

Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös

11.01.00.02

25 Pajala Etelä-Suomi Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula 2.5.202222

26 Jokioisten Maanrakennus Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi 3.5.2022

27 Atmosphere Creators Ry, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Järvenpää 3.5.2022

30 Finnish Pizza Enterprise Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Järvenpää 4.5.2022

31 United Festivals Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Tuusula 9.5.2022

32 Recset Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula 10.5.2022

33 Tuusulan kunta, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Tuusula 13.5.2022

34 GRK Infra oyj, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Kerava 18.5.2022

37 Järvenpään Saalem-rukoushuoneyhdistys r.y, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta 19.5.2022

38 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Kerava 24.5.2022

11.03.04.01

28 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, öljysäiliön maahan jättäminen, Nurmijärvi 4.5.2022

29 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, öljysäiliön maahan jättäminen, Nurmijärvi 4.5.2022

35 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, öljysäiliön maahan jättäminen, Nurmijärvi 19.5.2022

36 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, öljysäiliön maahan jättäminen, Nurmijärvi 19.5.2022

Terveysvalvontapäällikkö

Muu päätös

11.02.00.03

8 Elintarvikelain 67 §:n mukainen päätös seuraamusmaksun määräämisestä Gorilla BBQ & MEAT 30.5.2022

Terveystarkastaja

Muu päätös

11.02.04.01

24 Päätös tupakointikieltohakemuksesta, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Sariolantie 1, 04200 Kerava 4.5.2022

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.