Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kreate Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, jätteiden kierrätysterminaali, Mäntsälä

TUUDno-2019-229

Valmistelija

  • Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Kreate Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista ja laitosmaista käsittelytoimintaa kierrätysterminaalissa. Kyseessä on uusi toiminta.

Luvan hakija:

Kreate Oy

Haarakaari 42

04360 Tuusula

Toiminta ja sijainti:

Kierrätysterminaali sijaitsee Mäntsälän kunnassa Kirkonkylässä kiinteistöllä 505-407-31-25 (Marjala), osoitteessa Suoniityntie 11. Hakemuksen johdosta ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Kreate Oy:lle ympäristöluvan jätteiden vastaanotto- ja käsittelylaitokselle kiinteistöllä 505-407-31-25 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Arja Juntunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.10.2020 - 25.11.2020.