Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vaasan hallinto-oikeus

  • Vaasan hallinto-oikeus on 28.8.2020 antamallaan päätöksellä ratkaissut Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kekkilä Oy:n Nurmijärven kompostointilaitokselle myöntämää ympäristölupaa koskevat valituksen. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut muutoksenhakijoiden vaatimusta olemassa olevan tunnelikompostointilaitoksen toiminnan kieltämisestä. Hallinto-oikeus on kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen ratkaistavaksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.