Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sami Carlenius ja Atte Kolehmainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Lahtela ja Eero Linnamäki.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.