Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Muut asiat

Perustelut

  • Jäsen Alangon ehdotus/aloite: Palautetaan vaarallisiksi arvioitujen kouluteiden luokitus tilanteeseen ennen koululiidun käyttöönottoa, kunnes vaarallisuuden poistamiseksi on tehty toimenpiteitä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.