Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 


 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Ennen varsinaista kokousta ja kokouksen alussa:


klo 16.30-17 Ohjeistusta sähköisiin kokousjärjestelmiin (Teams, Casem) sekä luottamussähköpostin käyttöönottoon, lautakunnan sihteeri Satu Grenfors

klo 17.30-18.00 Hallintojohtaja Harri Lipastin perehdysinfo kokouskäytännöt, luottamushenkilön tehtävät, vastuut ja velvollisuudet

klo 18-18.45 Sivistyksen palvelualueiden esittelyt, varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen, opetuspäällikön sijainen Katja Elo


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.