Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Esiopetuksen lukuvuosiarviointi 2020-2021

TUUDno-2021-1842

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Esiopetuksen järjestäjän ja esiopetusyksikön velvollisuus on vuosittain seurata ja arvioida esiopetuksen tavoitteiden toteutumista. Kevätlukukauden päättyessä suoritetaan esiopetuksen arvioinnit, joista annetaan palaute henkilöstölle, sivistyksen toimialueen johdolle sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnalle.

Yhteenveto lukuvuoden arvioinneista on liitteenä.                                     

                        

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi esiopetuksen arvioinnin lukuvuodelta 2020-2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.