Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.1.2024

§ 10 Ilmoitusasiat

Perustelut

1. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös

07.12.2023 EOAK/6653/2022 Kantelu: Oppilaiden oikeus kelpoisen opettajan toteutttamaan opetukseen


2. Kansliapäällikön päätös

20.12.2023 § 52 Sivistysjohtajan vuodenvaihteen sijaisjärjestelyt 2023-​2024


3. Sivistysjohtajan päätökset

10.12.2023  118 Virkamatkamääräys Barcelonaan ajalle 10.-​17.12.2023, koulutus Desing the Positive: Positive thinking, ​positive communication and positive school spaces xxxxx

13.12.2023 § 119 Teknisen työn koneet, ​laitteet ja välineet opetuskäyttöön sekä huoltopalvelut, liitttyminen Sarastia Oy:n solmimaan sopimukseen ajalla 1.12.2022-​30.11.2026, toimittajana on Step Systems Oy

13.12.2023 § 120 Koulujen kansainvälisen toiminnan rahoitus v. 2024

15.12.2023 § 121 TAT Yrityskylä oppimiskokonaisuuden hankinta


4. Opetuspäällikön päätökset

05.12.2023 § 152 Maksusitoumus Oppimis- ​ja ohjauskeskus Valteri,​ ohjauskäynnin hankinta

15.12.2023 § 153 Veso korvaukset 2024 opettajat, työryhmän nimeäminen veso2024 –koulutuspäivän suunnitteluun ja erilliskorvauksen maksaminen suunnittelutyöstä

15.12.2023 § 154 AV-​tekniikan tilaus Paijalan kouluun

20.12.2023 § 155 Irtisanoutuminen Kellokosken koulun perusopetuksen ja lukion lehtorin virasta 1.1.2024 lukien, xxxxx

 

5. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

08.12.2023 § 92 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä 15.11.2023 lukien, Kolsan päiväkoti, xxxxx

22.12.2023 § 93 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä 23.12.2023 lukien, Kolsan päiväkoti, xxxxx

15.12.2023 § 94 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta 8.1.2024 alkaen toistaiseksi,​ Päiväkoti Martta Wendelin, xxxxx

22.12.2023 § 95 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä 1.1.2024 lukien, Notkopuiston päiväkoti, xxxxx


6. Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätös

22.12.2023 § 6 Perheohjaajien työnohjauksen hankinta


7. Ruokapalvelupäällikön päätökset

21.12.2023 § 14 Ruokapalvelutyöntekijän tehtävään valinta 8.1.2024 alkaen toistaiseksi,​ Ruokapalvelut,xxxxx

21.12.2023 § 15 Ruokapalvelutyöntekijän tehtävään valinta 8.1.2024 alkaen toistaiseksi,​ Ruokapalvelut, xxxxx


8. Rehtoreiden päätökset

12.12.2023 § 16 Mikkolan koulu,​ koulunkäynninohjaajan valinta ajalle 1.12.2023-​2.6.2024, xxxxx

12.12.2023 § 17 Mikkolan koulu,​ koulunkäynninohjaajan valinta ajalle 27.11.2023-​2.6.2024,xxxxx

12.12.2023 § 13 Riihikallion koulu, koulunkäynninohjaajan valinta ajalle 27.11.2023-​02.06.2024, xxxxx

18.12.2023 § 18 Mikkolan koulu,​ erityisluokanopettajan valinta ajalle 8.1.-​31.7.2024, xxxxx

19.12.2023 § 18 Hyrylän yläaste, päätoiminen tuntiopettaja ajalle 8.1.-​30.6.2024,​xxxxx

22.12.2023 § 19 Mikkolan koulu, ​koulunkäynninohjaajan valinta ajalle 5.1.-​2.6.2024,xxxxx

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.