Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

1. Sivistysjohtajan päätökset

03.11.2021 § 69 Irtisanoutuminen varhaiskasvatusyksikön johtajan tehtävästä,​ Pertun päiväkoti 15.11.2021 alkaen, Jaana Laitio

09.11.2021 § 70 Virkamatkamääräys,​ Janne Mellin,​ Seppo Mentula,​ Markus Torvinen,​ LEAP-​HUB asiantuntijavaihto,​ Sydney Australia 17.-​27.7.2022

10.11.2021 § 71 Ruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän hankinta, Matilda FoodTech Suomi Oy:ltä hintaan 126 750 euroa (alv 0%)
 

2. Opetuspäällikön päätökset

03.11.2021 § 117 Irtisanoutuminen äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan tehtävästä 1.1.2022 alkaen,​ Hyökkälän koulu, Minna Keränen

03.11.2021 § 118 Koulusihteeri valinta,​ Riihikallion koulu 1.1.2022 alkaen, koulusihteeri Niina Valve

10.11.2021 § 119 Tutkimuslupa,​ Oppilaan toimijuus ilmiölähtöisessä oppimisprosesissa

11.11.2021 § 120 Koulusihteeri valinta,​ Hyrylän yläaste 27.12.2021 alkaen, merkonomi Maarit Mäkisalo. Ensimmäiselle varasijalle valitaan Pia Leppänen ja toiselle varasijalle valitaan Mira Jäntti
 

3. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

10.11.2021 § 68 Tutkimuslupa,​ Kiusaamisen ehkäisemisen toteutuminen varhaiskasvatuksessa työntekijän kokemana

10.11.2021 § 69 Tutkimuslupa,​Varhaiskasvatuksen opettajan valmiudet ohjata pedagogista toimintaa päiväkodissa

10.11.2021 § 70 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja valinta,​ Notkopuiston päiväkoti 22.11.2021 alkaen, lastenohjaaja Katja Härmä

10.11.2021 § 71 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä,​ Notkopuiston päiväkoti, Minna Juvonen 24.10.2021 alkaen

11.11.2021 § 72 Varhaiskasvatusyksikön johtajan nimeäminen ajalle 15.11.2021-​31.12.2021 Pertun päiväkoti, varhaiskasvatuksen opettaja Sanna Karlqvist

11.11.2021 § 73 Varajohtajan nimeäminen 1.11.2021 alkaen, Torpparin päiväkoti, varhaiskasvatuksen opettaja  Annika Karppinen
 

4. Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätös

16.11.2021 § 16 Koulukuraattorien ryhmätyönohjauksen hankinta kevätlukukaudelle 2022,  RM-​Propuhe/Riitta Mykkänen-​ Hänniseltä kevätlukukaudelle 2022 hintaan 1 950€ (alv 0%)
 

5. Ruokapalvelupäällikön päätös

10.11.2021 § 11 Ateria-​ ja elintarvikekuljetukset ajalle 1.1.2022-​31.12.2022,​ optiovuoden käyttöönotto, Fastlane Transport Oy


6. Tuusulan Opiston rehtorin päätökset

18.11.2021 § 2 Vapaaoppilaspaikan myöntäminen Tuusulan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2021-​2022

18.11.2021 § 3 Vapaaoppilaspaikan myöntäminen Tuusulan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2021-​2022

18.11.2021 § 4 Vapaaoppilaspaikan myöntäminen Tuusulan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2021-​2022

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.