Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 111 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 10/2021

TUUDno-2021-632

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talouspäällikkö, mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2021 ja vertailun vuoteen 2020.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 93,9 % (v2020: 84,8 %). Määrärahojen käyttöaste oli 82,8 % (v2020: 83,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 81,9 %, (v2020: 85,3 %).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 10/2021 tiedoksi.