Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 109 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kyösti Lehtonen ja Virva Saari.