Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 123 Muut asiat