Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 115 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2022

TUUDno-2021-2550

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talouspäällikkö, mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.

Lautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään ajalla 1.1.-31.12.2022 laskuja ja tositteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • todeta, että sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja talouspäällikkö voivat hyväksyä kaikki lautakunnan toimialaan liittyvät laskut ja tositteet
  • määrätä laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi

 

OPPIMISEN palvelualueen osalta opetuspäällikön.


KOULUJEN kustannuspaikkojen 18344001–18344035, 18344041-18344043 sekä ESIOPETUKSEN kustannuspaikkojen 18344251-18344258 osalta ao. koulun rehtorin. Erityisopetuksen kustannuspaikan 18344038 osalta kasvun ja oppimisen tuen päällikön.


OPPILASHUOLLOLLISTEN PALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18344101 ja 18344105 osalta johtavan psykologin. Kustannuspaikan 18344107 osalta kasvun ja oppimisen tuen päällikön.


LUKION kustannuspaikkojen 18344461–18344463 osalta ao. toimipisteen rehtorin. Kustannuspaikan 18344464 osalta palveluyksikön päällikön.


ILTAPÄIVÄTOIMINNAN kustannuspaikan 18344145 osalta oppimisen asiantuntija. Erityisluokkien iltapäivätoiminnan kustannuspaikan 18344146 osalta Mikkolan koulun rehtorin.


VARHAISKASVATUKSEN palvelualueen osalta varhaiskasvatuspäällikön.


PÄIVÄKOTIEN kustannuspaikkojen 18343001–18343071, 18343181 osalta ao. päiväkodin johtajan sekä 18343328 perhekeskustoiminnasta vastaavat esimiehet.


VARHAISKASVATUKSEN OSTOPALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18343511 (päiväkodit) ja 18343551 (perhepäivähoito) osalta toiminnasta vastaavat esimiehet.


PERHEPÄIVÄHOIDON kustannuspaikan 18343121 osalta perhepäivähoidosta vastaavat esimiehet.


LAPSEN HOIDON TUEN kustannuspaikan 18343601 osalta varhaiskasvatuksen asiantuntijan ja perhepäivähoidonohjaajan.


VARHAISERITYISKASVATUKSEN kustannuspaikan 18343091osalta kasvun ja oppimisen tuen päällikön.


TUUSULAN OPISTON kustannuspaikan 18344681, KUVATAIDEKOULUN kustannuspaikan 18344683 sekä TANSSITAITEEN kustannuspaikan 18344685 osalta Tuusulan opiston rehtorin.


MUSIIKKIKOULUTUKSEN kustannuspaikan 18344471 osalta opetuspäällikön.


SIVISTYKSEN TUKIPALVELUT palvelualueen osalta sivistysjohtajan.

TOIMIALUEEN HALLLINNON kustannuspaikan Kasvatus- ja sivistyslautakunta 18341001 ja kustannuspaikan Kehittäminen ja hallinto 18341002 osalta sivistysjohtajan.

RUOKAPALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18311951–18311987 osalta ruokapalvelupäällikön.

INVESTOINNIT: kasvatus- ja sivistyslautakunnan investointien osalta sivistysjohtajan.