Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 112 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokousaikataulu 2022

TUUDno-2021-2547

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokoukset pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.     

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

– kokoontua v. 2022 pääsääntöisesti tiistaisin alkaen kello 17.30 seuraavasti:

18.1., 15.2., 22.3., 26.4., 24.5., ke 15.6., 16.8., ti 13.9. (ta-info), 20.9. (ta-kokous), 25.10., 22.11., to 15.12.

– että kokouskutsu joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan liitteineen lähetetään sähköisesti

*lautakunnan varsinaisille ja varajäsenille

*tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille

*nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa

*esittelijälle sekä valmistelijoille

*pormestarille

*apulaispormestareille

*kansliapäällikölle

– toimittaa esityslistan liitteineen sähköisesti

*tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle

*viestintäpäällikölle

*hallintojohtajalle

*henkilöstöjohtajalle

*valtuustoryhmien puheenjohtajille

*pääluottamusmiehille

*sivistyksen hallinnon henkilöstölle

*rehtoreille ja vararehtoreille

*päiväkodin johtajille

*Tuusulan opiston rehtorille

*tiedotusvälineille

– asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista lähetetään

     * kirjastoille