Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 114 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat 2022

TUUDno-2021-2549

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa. 

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että

  • viranhaltijoista ja työntekijöistä kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijänä toimivan sivistysjohtajan lisäksi opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö, talouspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva hallintosihteeri
  • nuorisovaltuuston edustajilla on kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, nuorisovaltuuston edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa
  • esittelijällä ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.